Serveis

Advocats, economistes i educadors amb llarga experiència. Més de trenta anys de professió ens avalen.

 

Especialistes en:

 

-Dret civil i processal. 

-Mediació i Arbitratge.

-Dret mercantil (Societats, concursos, morositat).

-Dret de família (Divorcis, separacions i tutela).

-Herències i successions.

-Dret Fiscal. Dret administratiu i Dret Laboral.

-Estrangeria.

-Dret de l'Esport. (Clubs, federacions, representacions).

-Formació i ensenyament. 

 

Xerrades i col·loquis culturals. Tallers formatius.

 

Serveis integrals per a tothom amb especial atenció a les persones sense recursos econòmics i amb risc d'exclusió i marginació social. Resolució de tot tipus de conflictes.