Soci

Per ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius i que totes les persones que tenen problemes jurídics, econòmics i d’altres, i es troben en risc d’exclusió social puguin millorar la seva qualitat de vida, necessitem la vostra col·laboració com a socis de l’Associació Lex Hermes.

 

Si vols col·laborar pots omplir un formulari amb totes dades següents i ens ho envies a la direcció de contacte info@lexhermes.es; 

 

Nom*:

Cognoms*:

Data de naixement (dd/mm/aa)*:

Domicili*:

Codi Postal *:

Població*:

Telèfon:

Mòbil:

D.N.I.*:

E-mail*:

Titular del Compte pel pagament de la Quota:

Entitat(Banc o Caixa de Estalvis):

Dades bancàries, IBAN- Codi de l’Entitat- Oficina- DC- Núm. de Compte:

Quota Anual:        40€ / 50€ / 60€

Altra Quantitat:

 

*Dades obligatòries

 

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT : Que de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal , l'Associació Lex Hermes l'informa de inclusió de les dades obtingudes en aquest formulari en un fitxer de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de l'Associació Lex Hermes , podent ser utilitzats així mateix per a tasques d'informació , formació i promoció comercial dels serveis de l'Associació Lex Hermes . Així mateix , l'Associació Lex Hermes li informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades personals recollides mitjançant el present formulari , per al qual haurà de dirigir l'esmentada petició per escrit a l'Associació Lex Hermes , carrer Barcelona 48 semi baixos A ( N - II ) Masnou ( Barcelona ) . L'Associació Lex Hermes es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat , tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia .

 

També pots venir a l'oficina a fer-te soci i així ens coneixem,  tant si ho fas presencialment o via Mail obtindràs una consulta gratuïta.

 

T'esperem!